Optimale krachtomzetting kan enkel plaatsvinden in combinatie met optimale souplesse. 

-  https://twitter.com/petosagan/status/940650842537054208

Beste atleet,

Het Westen maakte kennis met Yoga-oefeningen en yoga in het algemeen vanaf de jaren 50. Vooral in de USA werd er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar yoga-technieken en meditatie. In het westen wordt er vooral gefocust op lichaamshoudingen, daardoor heeft de term "inwendige gymnastiek" heel wat extra betekenissen gekregen. Toch blijft de doelstelling globaal gezien dezelfde: het lichaam verstevigen en soepeler maken, je kwaliteiten optimaal benutten en goed in je vel zitten en dat allemaal met behulp van een aantal oefeningen. 

Paradoxaal genoeg gaat yoga al eeuwenlang uit van het belang van diepe eenheid, harmonie tussen lichaam en geest, het belang van ademhaling, bewustzijn etc.. De yoga-houdin...

Yoga verwijst zowel naar het doel ervan als naar de verschillende tradities en systemen om dat doel te bereiken. Er is dus een veelheid aan yogapaden die men kan bewandelen en vaak kunnen ze grondig verschillen zowel wat betreft het theoretisch kader, als wat betreft de praktische beoefening. Ze hebben alle gemeen dat men transcendentie wil bereiken. Het verschil zit in de manier waarop men dat doet en hoe men dit in ideeën vertaalt. In historisch opzicht is het klassieke systeem van Patanjali, dat kan gelijkgeschakeld worden met Raja-yoga, deze is dus het meest bekende maar wat het hindoeïsme betreft is dit maar één van de zes vormen die een prominente plaats hebben ingenomen, nl. raja-yoga, hatha-yoga, jnana-yoga, bhakti-yoga, karma-yoga en ma...

Please reload

Nieuws

Ik word elke dag op elk vlak sterker en sterker.

Follow us

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

​© 2017 by ViryaYoga. All rights reserved